تعرفه های طراحی وب سایت

پایه
وب سایت شرکتی/فروشگاهی

10 میلیون تومان

طراحی اختصاصی صفحه نخست
طراحی بصورت ریسپانسیو
امکانات بهینه سازی و سئو
خدمات بهینه سازی و سئو
طراحی صفحات داخلی
ورود محتوای اولیه
پشتیبانی رایگان
هاست رایگان
استاندارد
وب سایت شرکتی/فروشگاهی

15 میلیون تومان

طراحی اختصاصی ۵ صفحه
طراحی بصورت ریسپانسیو
امکانات بهینه سازی و سئو پیشرفته
خدمات بهینه سازی و سئو اولیه
طراحی صفحات داخلی استاندارد
ورود محتوای اولیه ۵ صفحه
پشتیبانی رایگان (۶ ماهه)
هاست ۵ گیگ رایگان
حرفه ای
وب سایت شرکتی/فروشگاهی

20 میلیون تومان

طراحی اختصاصی ۱۰ صفحه
طراحی بصورت ریسپانسیو
امکانات بهینه سازی و سئو حرفه ای
خدمات بهینه سازی و سئو حرفه ای یک ماهه
طراحی صفحات داخلی ویژه
ورود محتوای اولیه ۱۰ صفحه
پشتیبانی رایگان (یک ساله)
هاست ۱۰ گیگ رایگان