طراحی وب سایت با CMS وردپرس و توسعه آن. وب سایت دارای امکان پیشنمایش ویدئو و خرید آنها به همراه تقویم رویدادهای مهم و بسیاری امکانات دیگر می باشد